გააკეთე რეკალამა ჩვენ საიტზე BESTNEWS.GE-ზე. აარჩიეთ თქვენთვის სასურველი რეკლამის პოზიცია საიტზე ნომრის მიხედვით. რეკლამის ფასთან დაკავშირებით მოგვწერეთ :admin@bestnews.ge -ზე ან დაგვიკავშირდით ნომერზე: 577781144 -ზე პატივისცემით ადმინისტრაცია

  • მოგვწერეთ წერილი საიტიდანვე